Naše práce


Rekonštrukcia verejného osvetlenia v obci Veľké Rovné:


- modernizácia verejného osvetlenia pomocou nových LED svietidiel, ktoré disponujú vysokosvietivými a zároveň veľmi úspornými LED čipmi HIBRIGHT Power PRO.
Je možné konštatovať, že modernizácia sústavy verejného osvetlenia v obci Veľké Rovné výrazne zlepšila technicko-ekonomické a prevádzkové parametre.

Je všeobecne známe, že kvalitné verejné osvetlenie prináša nielen pozitívne efekty v oblasti priamych úspor nákladov na elektrickú energiu, ale aj mnoho ďalších efektov,
napr:

 - zlepšenie komfortu videnia ako peších účastníkov cestnej premávky, tak najmä vodičov motorových vozidiel. To vedie k zníženiu dopravnej nehodovosti, resp. k následným nižším škodám na vozidlách a na majetku.

- prevencia proti poškodzovaniu zdravia, keď človek môže naraziť napr. do neosvetlenej prekážky na ceste alebo na chodníku.

- lepšia organizácia v priestore, nakoľko až 80% všetkých informácií človek prijíma pomocou svojho zraku.

- zníženie kriminality ako majetkovej, tak aj násilnej trestnej činnosti.

- oživenie spoločenských a predĺženie relaxačných  aktivít do neskorších večerných hodín.


 Osvetlenie námestia, fontány a sôch v obci Stará Bystrica:


obec Stará Bystrica patrí medzi najkrajšie obce v regióne Kysúc. Veľkou prednosťou tejto obce je krásny drevený orloj. 
Ide o najväčšiu drevenú sochu na Slovensku. Celková kompozícia predstavuje sediacu Madonu, Sedembolestnú Pannu Máriu, patrónku Slovenska. 


Osvetlenie nádhernej fontány na námestí Starej Bystrice, v pozadí sa vyníma orloj:


Osvetlenie železnej sochy, taktiež na námestí obce Stará Bystrica: