Naše práce

Rekonštrukcia verejného osvetlenia v obci Veľké Rovné:
-modernizácia verejného osvetlenia pomocou nových LED svietidiel, ktoré disponujú vysokosvietivými a zároveň veľmi úspornými LED čipmi.
Je možné konštatovať, že modernizácia sústavy verejného osvetlenia v obci Veľké Rovné výrazne zlepšila technicko-ekonomické a prevádzkové parametre.

Je všeobecne známe, že kvalitné verejné osvetlenie prináša nielen pozitívne efekty v oblasti priamych úspor nákladov na elektrickú energiu, ale aj mnoho ďalších efektov,
napr:

 -Zlepšenie komfortu videnia ako peších účastníkov cestnej premávky, tak najmä vodičov motorových vozidiel. To vedie k zníženiu dopravnej nehodovosti, resp. k následným nižším škodám na vozidlách a na majetku.

- Prevencia proti poškodzovaniu zdravia, keď človek môže naraziť napr. do neosvetlenej prekážky na ceste alebo na chodníku.

- Lepšia organizácia v priestore, nakoľko až 80% všetkých informácií človek prijíma pomocou svojho zraku.

- Zníženie kriminality ako majetkovej, tak aj násilnej trestnej činnosti.

- Oživenie spoločenských a predĺženie relaxačných  aktivít do neskorších večerných hodín.

 Osvetlenie námestia, fontány a sôch v obci Stará Bystrica:


Obec Stará Bystrica patrí medzi najkrajšie obce v regióne Kysúc. Leží v samom srdci Európy. Veľkou prednosťou tejto obce je drevený orloj. Ide o najväčšiu drevenú sochu na Slovensku. Celková kompozícia predstavuje sediacu Madonu, Sedembolestnú Pannu Máriu, patrónku Slovenska. 

Osvetlenie nádhernej fontány na námestí Starej Bystrice, v pozadí sa vyníma orloj:


Osvetlenie celodrevenej sochy tiež na námestí obce Stará Bystrica: