🚨 Ku každej objednávke nad 20 € užitočný darček ZDARMA 🚨

Naše práce

Rekonštrukcia verejného osvetlenia v obci Veľké Rovné:Modernizácia verejného osvetlenia pomocou nových LED svietidiel, ktoré disponujú vysoko svietivými a zároveň veľmi úspornými LED čipmi HIBRIGHT Power PRO.

Je možné konštatovať, že modernizácia sústavy verejného osvetlenia v obci Veľké Rovné výrazne zlepšila technicko-ekonomické a prevádzkové parametre.
Je všeobecne známe, že kvalitné verejné osvetlenie prináša nielen pozitívne efekty v oblasti priamych úspor nákladov na elektrickú energiu, ale aj mnoho ďalších efektov, napr: - zlepšenie komfortu videnia ako peších účastníkov cestnej premávky, tak najmä vodičov motorových vozidiel. To vedie k zníženiu dopravnej nehodovosti, resp. k následným nižším škodám na vozidlách a na majetku.


- prevencia proti poškodzovaniu zdravia, keď človek môže naraziť napr. do neosvetlenej prekážky na ceste alebo na chodníku.


- lepšia organizácia v priestore, nakoľko až 80% všetkých informácií človek prijíma pomocou svojho zraku.


- zníženie kriminality ako majetkovej, tak aj násilnej trestnej činnosti.


- oživenie spoločenských a predĺženie relaxačných  aktivít do neskorších večerných hodín.

 

Osvetlenie námestia, fontány a sôch v obci Stará Bystrica:


obec Stará Bystrica patrí medzi najkrajšie obce v regióne Kysúc. Veľkou prednosťou tejto obce je krásny drevený orloj. Ide o najväčšiu drevenú sochu na Slovensku. Celková kompozícia predstavuje sediacu Madonu, Sedembolestnú Pannu Máriu, patrónku Slovenska. 

 

Osvetlenie nádhernej fontány na námestí Starej Bystrice, v pozadí sa vyníma orloj:

 

Osvetlenie železnej sochy, taktiež na námestí obce Stará Bystrica:Osvetlenie prameňa ,,Za pálenicou,, v Starej Bystrici


 


Osvetlenie požiarnej zbrojnice v Starej Bystrici


    


Osvetlenie Slovenského orloja v Starej BystriciOsvetlenie fitness centra v Satrej Bystrici


 Osvetlenie salašu Zbojská